Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (32)

Mair Magdalen yn profi'r Atgyfodiad (nodyn: nawr yn gweithio)
Ioan 20:1-18 (Rhan o'r gyfres Pasg 2018).
Pregethwyd gan Emyr James ar 01/04/2018 (Bore Sul).
Ail Enedigaeth - achubiaeth cariad Duw trwy Iesu Grist
Ioan 3:1-21 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwydion Lewis ar 14/01/2018 (Bore Sul).
Solo Christos - Crist yn Unig
Ioan 14:6 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/10/2017 (Nos Sul).
Yr Ysbryd Glan
Ioan 14:15-26 (Rhan o'r gyfres Cyfle i godi cwestiwn).
Pregethwyd gan Emyr James ar 30/07/2017 (Bore Sul).
Canlyniadau'r Atgyfodiad
Ioan 29:19-23 (Rhan o'r gyfres Pasg 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 16/04/2017 (Nos Sul).
Iesu a'r Wraig o Samaria
Ioan 4:1-34 (Rhan o'r gyfres Ioan).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 19/03/2017 (Bore Sul).
Oedfa Garolau 2016
Ioan 1:14 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2016).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/12/2016 (Nos Sul).
Y Nefoedd
Ioan 14:1-3 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 04/09/2016 (Nos Sul).
Y Bugail Da
Ioan 10:1-16 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 23/08/2015 (Nos Sul).
Golchi Traed y Disgyblion
Ioan 13:1-20 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Owain James ar 19/07/2015 (Nos Sul).