Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (34)

Cryfder yn yr Arglwydd
Effesiaid 6:10 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Meirion Thomas ar 10/02/2019 (Bore Sul).
Gweddio i adnabod Duw yn well
Effesiaid 1:15-23 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Rhodri Jones ar 30/12/2018 (Bore Sul).
Yr angen i ddeisyfu a dychmygu, ond gallu Duw yn anrhaethol well
Effesiaid 3:20-21 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 28/10/2018 (Nos Sul).
Solo Gratia - Cariad Anhaeddiannol Duw
Effesiaid 2:1-10 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/10/2017 (Nos Sul).
Symlrwydd a Gogoniant yr Eglwys
Effesiaid 6:21-24 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 16/07/2017 (Nos Sul).
Arfogaeth Duw yn arfogaeth i ni
Effesiaid 6:13-17 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 02/07/2017 (Nos Sul).
Sut mae sefyll fel Cristion
Effesiaid 6:10-14 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/06/2017 (Nos Sul).
Sut dylai Cristion ymddwyn fel gweithiwr a chyflogwr
Effesiaid 6:5-9 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/06/2017 (Nos Sul).
Cyfirifoldeb Plant a Rhieni
Effesiaid 6:1-4 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/06/2017 (Nos Sul).
Priodas - Y Patrwm, Y Pwer a'i Phwynt
Effesiaid 5:22-33 (Rhan o'r gyfres Effesiaid).
Pregethwyd gan Emyr James ar 28/05/2017 (Nos Sul).