Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (8)

Gwasgu'r 're-set' - Yr efengyl yn flaenoriaeth
1 Corinthiaid 15:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Nos Sul).
Addoliad Gweddus a Threfnus
1 Corinthiaid 14:40 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 17/06/2018 (Nos Sul).
Efengylu
1 Corinthiaid 9:22 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/09/2017 (Nos Sul).
Y Pris a dalwyd
1 Corinthiaid 6:20 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 28/08/2016 (Nos Sul).
Pobl wedi eu golchu, eu sancteiddio a'u cyfiawnhau
1 Corinthiaid 6:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Trystan Hallam ar 28/08/2016 (Bore Sul).
Angenrheidrwydd yr Efengyl yn ein dydd ni
1 Corinthiaid 9:16 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwyn Davies ar 26/07/2015 (Bore Sul).
Swper yr Arglwydd
1 Corinthiaid 11:23-28 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dewi George ar 06/04/2014 (Bore Sul).
Efengylu
1 Corinthiaid 9:22 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar Dyddiad anhysbys (Nos Sul).