Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (1109)

Nac ofna; Myfi yw dy darian, Myfi yw dy wobr fawr
Genesis 15:1 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwydion Lewis ar 14/01/2018 (Nos Sul).
Ail Enedigaeth - achubiaeth cariad Duw trwy Iesu Grist
Ioan 3:1-21 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Gwydion Lewis ar 14/01/2018 (Bore Sul).
Gofal tyner, cryf a sicr Duw dros ei bobl
Deuteronomium 33:27 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 07/01/2018 (Nos Sul).
Stocktake Ysbrydol
2 Pedr 1:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 07/01/2018 (Bore Sul).
Salm 90 - Cyfrif ein dyddiau er mwyn profi llawenydd yr Arglwydd
Salmau 90:1-17 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Dewi George ar 31/12/2017 (Nos Sul).
Oedfa Ddydd Nadolig - Iesu yn ddigon, popeth arall yn 'extra'
Luc 2:22-40 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 25/12/2017 (Dydd Nadolig).
Oedfa Garolau Deuluol
(Rhan o'r gyfres Nadolig 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 24/12/2017 (Bore Sul).
Arwyddacad Bethlehem
Micha 5:2-5 (Rhan o'r gyfres Nadolig 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 17/12/2017 (Bore Sul).
Achubiaeth Amserol Duw i ryddid a mabwysiad
Galatiaid 4:4-5 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 10/12/2017 (Bore Sul).
Noson Garolau 2017
(Rhan o'r gyfres Nadolig 2017).
Pregethwyd gan Emyr James ar 03/12/2017 (Nos Sul).