Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (1139)

Adferiad - rhybudd, galwad a chanlyniad mawr
Iago 5:19-20 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 20/05/2018 (Nos Sul).
Y tafod
Iago 3:1-12 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Aled Lewis ar 20/05/2018 (Bore Sul).
Beth ydym yn ceisio ei gyflawni wrth addoli?
Colosiaid 3:16-17 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 13/05/2018 (Nos Sul).
Elfennau ein addoliad cyhoeddus
(Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 06/05/2018 (Nos Sul).
Galwad - y cadarnhad a'r ymateb
Actau 13:1-12 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 06/05/2018 (Bore Sul).
Dirgelwch rhagluniaeth a phwysigrwydd gweddio
Actau 12:1-23 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/04/2018 (Bore Sul).
Gwir Addoliad
Rhufeiniaid 12:1 (Rhan o'r gyfres Addoliad).
Pregethwyd gan Emyr James ar 22/04/2018 (Nos Sul).
Anobeithio ynom ein hunain, er mwyn gobeithio yn Nuw
Salmau 63:1-11 (Rhan o'r gyfres Salmau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/04/2018 (Nos Sul).
Yr Efengyl i Bawb
Actau 10:1-48 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/04/2018 (Bore Sul).
Caru'n gilydd - trwy garu Duw yn gyntaf
1 Ioan 4:7-21 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/04/2018 (Nos Sul).