Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (1182)

Gwasgu'r 're-set' - Yr efengyl yn flaenoriaeth
1 Corinthiaid 15:1-11 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Nos Sul).
Bod yn ddiogel yn Nuw trwy Iesu Grist ei Fab
Actau 27:1-28:10 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 11/11/2018 (Bore Sul).
Gorffwys
Hebreaid 3:7-4:13 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/11/2018 (Nos Sul).
Bod yn agored i waith Duw ynom ni
Actau 26:14 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 04/11/2018 (Bore Sul).
Yr angen i ddeisyfu a dychmygu, ond gallu Duw yn anrhaethol well
Effesiaid 3:20-21 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 28/10/2018 (Nos Sul).
Trugaredd Iesu yn ateb ein gofynion
Ioan 5:1-18 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Dafydd Job ar 28/10/2018 (Bore Sul).
Ein hagwedd at waith
Genesis 2:2-3:19 (Rhan o'r gyfres Meddwl am ein meddwl).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Nos Sul).
Peryglon Efengyl 'Pick and mix'
Actau 24:1-27 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 21/10/2018 (Bore Sul).
Cryfder at bob gofyn
Philipiaid 4:13 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Nos Sul).
Yr Atgyfodiad yn sail i'n cred
Actau 22:30-23:35 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 14/10/2018 (Bore Sul).