Pregethau

Pregethwr Gwasanaethau
Llyfr Cyfres
Dyddiad cychwyn Dyddiad gorffen
Allweddeiriau
Trefnu yn ôl Cyfeiriad
 

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (1095)

Hanes Jacob - Bethel
Genesis 27:1-45 (Rhan o'r gyfres Heb gyfres).
Pregethwyd gan Dewi George ar 12/11/2017 (Bore Sul).
Cyflwyno'r Arglwydd Iesu i eraill
Actau 3:1-26 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 05/11/2017 (Bore Sul).
Solo Gratia - Cariad Anhaeddiannol Duw
Effesiaid 2:1-10 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/10/2017 (Nos Sul).
Nodweddion yr Eglwys
Actau 2:42-47 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 29/10/2017 (Bore Sul).
Gwaith yr Ysbryd yn dwysbigo'r galon
Actau 2:37-38 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Rhodri Glyn ar 22/10/2017 (Nos Sul).
Duw yn gweithio trwy llanast ein bywydau
Genesis 37:1-36 (Rhan o'r gyfres Pregethwyr Gwadd).
Pregethwyd gan Rhodri Glyn ar 22/10/2017 (Bore Sul).
Solo Christos - Crist yn Unig
Ioan 14:6 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/10/2017 (Nos Sul).
Dewch i gwrdd a Iesu
Actau 2:22-42 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 15/10/2017 (Bore Sul).
Sola Scriptura - Yr Ysgrythur yn unig
2 Timotheus 3:15-17 (Rhan o'r gyfres Gwirioneddau'r Diwygiad Protestanaidd).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/10/2017 (Nos Sul).
Dechreuad Newydd
Actau 2:1-21 (Rhan o'r gyfres Actau).
Pregethwyd gan Emyr James ar 08/10/2017 (Bore Sul).