Clwb Darllen i Ferched

Bwriad y cyfarfod yma yw rhoi’r cyfle i ferched o bob oed ddod at ei gilydd er mwyn trafod llyfrau maent yn darllen fel grŵp. Er mwyn galluogi pawb i ddod, mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal naill ai ar nos Wener neu bore Sadwrn.

Gallawch ddod o hyd i fanylion y cyfarfod nesaf ar y calendr.