Bore Coffi Dysgwyr

Dewch i siarad Cymraeg yn yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg! Cynhelir boreau coffi i ddysgwyr unwaith y mis ar fore Sadwrn rhwng 10:30 – 12:00. Ceir cyflwyniad byr, ac wrth gwrs, gyfle i sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Dyma’r rhaglen ar gyfer eleni:

09/09/17 – Emynau Elfed – Lis Williams

14/10/17 – Chwilio am Aur yn America – Lois Dafydd

11/11/17 – Cerdd y Gadair – Lynne Davies

09/12/17 – Emynau Luther – Wyn James

13/01/18 – Celf a Christnogaeth: Y Celtiaid – Marc Evans

10/02/18 – Dysgu Plant – Huw Pritchard

10/03/18 – Gemau Bwrdd – Nia Brown

14/04/18 – Cerdd y Goron 2017 – Amanda Griffiths

12/05/18 – Y Jôc – Dr Phil Ellis

09/06/18 – Bore Siarad

Mae croeso cynnes i bawb, a chofiwch fod darpariaeth cyfieithu i’r Saesneg ar gael yn y ddau gyfarfod ar ddydd Sul.