Bore Coffi Dysgwyr

Dewch i siarad Cymraeg yn yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg! Cynhelir boreau coffi i ddysgwyr unwaith y mis ar fore Sadwrn rhwng 10:30 – 12:00.

  1. Dosbarth i Ddechreuwyr (Lefel Mynediad) / Beginners Class (Entry Level). There will be a lesson followed by opportunity to practise.
  2. Cyfarfod i ddysgwyr profiadol a siaradwyr rhugl sydd am ddysgu mwy am ddiwylliant Cymru ac ymarfer eu Cymraeg. Ceir cyflwyniad byr, ac wrth gwrs, gyfle i sgwrsio gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Dyma’r rhaglen ar gyfer eleni:

08/09/18 – Hoff Emyn – Nia Brown

13/10/18 – Yr Archdderwydd Dyfed yn Chicago a Chaerdydd – Wyn James

10/11/18 – Cofio Bobi Jones – Eleri James

08/12/18 – Un o Gerddi Gwenallt – Lis Williams

12/01/19 – Cerdd y Goron – Christine James

09/02/19 – Yr Ieithoedd Celtaidd – Lynne Davies

09/03/19 – Taith Dysgwyr (Parhad) – Marc Evans

13/04/19 – Cristnogaeth a Chymru – Arfon Jones

11/05/19 – Hoff Emyn – Emyr James

08/06/19 – Bore Siarad

Mae croeso cynnes i bawb, a chofiwch fod darpariaeth cyfieithu i’r Saesneg ar gael yn y ddau gyfarfod ar ddydd Sul.